Metamind


|
Interim Management & Advies

 


Onze Werkwijze

Wij leveren uitsluitend maatwerk waarbij we steeds uitgaan van wat werkelijk nodig in uw situatie. Observeren, de juiste vragen stellen en analyseren op hoofdlijnen vormt ons vertrekpunt. Wij zijn pragmatisch: dat betekent rekening houden met wat er al is, focus op wat wel kan en toewerken naar het gewenste resultaat.

Wij richten ons vooral op het gedrag van managers en medewerkers. Want uw mensen bepalen het succes van uw bedrijf. Wij hanteren een coachende manier van leidinggeven maar kunnen, indien nodig, sturend aanwezig zijn.

Ons uitgangspunt is: van strategisch denken naar doen. Wij werken aan concrete voorstellen en zorgen voor resultaten. Altijd in samenwerking met anderen met oog voor de interne mogelijkheden.

Bij verbeterprojecten richten wij ons vooral op de gedragspatronen en achterliggende motieven in uw organisatie. Wij menen dat hier de basis ligt voor duurzame oplossingen én effectiviteit. Wij geloven in de kunst van de juiste vragen stellen.

Wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem dan contact met ons op.