Metamind


|
Interim Management & Advies

 


Oog voor Complexiteit en Belangen

HPO organisaties opereren vaak in een omgeving van complexiteit, dynamiek en uiteenlopende belangen. De valkuil is om te vervallen in routinematig gedrag terwijl alert en adequaat gedrag nodig blijft. En bij een acuut probleem is er door de behoefte aan direct actie, het risico van "jump to conclusions" gedrag.

In een HPO organisatie ontwikkelen mensen een kritische houding en dit wordt gestimuleerd en gewaardeerd. Mensen bevragen elkaar en zoeken in dialoog naar achterliggende oorzaken en oplossingen. Zij maken zorgvuldig onderscheid tussen waarnemening en interpretatie.

Expert teams met deskundigen evalueren incidenten om risco's te ontdekken en verbeteringen aan te brengen. Zij hebben veel aandacht voor het blootleggen van aannames en verwachtingen. Want deze bepalen in hoge mate hoe mensen reageren op gebeurtenissen.

Mensen zijn in staat om zorgvuldig onderscheid te maken tussen verschillende situaties. Zij passen hun kennis situatie afhankelijk toe. En daardoor reageren zij effectief op signalen die actie vergen. Terug naar overzichtspagina.

Lees hier verder over het principe Onverwachte Gebeurtenissen