Metamind


|
Interim Management & Advies

 


Proces Management

Veel organisaties opereren in een complexe omgeving. Zij werken aan projecten of vraagstukken waarbij veel partijen zijn betrokken met uiteenlopende belangen. Naast de inhoud zijn dan de onderliggende verhoudingen van groot belang.

Voor een succesvol resultaat is een procesmatige aanpak gewenst: een duidelijke regie om te komen tot een gedragen besluitvorming. Zodat alle partijen zich gehoord voelen en het resultaat draagvlak heeft.

De kwaliteit van het resultaat volgt uit de mate waarin de deelnemers zich in het resultaat kunnen herkennen. Juist dan zijn zij bereid om verantwoordelijkheid te dragen voor de verdere uitvoering. Het managen van verwachtingen en helder communiceren in alle fasen van het proces is een belangrijk aandachtspunt.

De procesmanager is betrokken, kan mensen verbinden, ziet mogelijkheden en verkrijgt het vertrouwen van de partijen. Door inzicht in het proces te verbinden aan het gewenste doel is een beter resultaat haalbaar.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Neem dan hier contact op.