Metamind


|
Interim Management & Advies

 


Respect voor expertise

HPO organisaties hebben hoge waardering voor expertise, kennis en ervaring. Er heerst een cultuur van voortdurend leren en verbeteren. En een veilige klimaat stimuleert het signaleren en bespreekbaar maken van fouten. Het respect voor expertsie is op verschillende manieren zichtbaar.

HPO organisaties zorgen dat ieders expertsie in kaart is gebracht. Mensen weten van elkaar wie over bepaalde deskundigheid beschikt. Dat is een groot voordeel bij (dreigende) verstoringen. Mensen investeren voortdurend in het uitwisselen van ervaringen en het ontwikkelen van hun expertise.

Een HPO cultuur hecht veel waarde aan verschillende gezichtspunten bij een probleem. Expertise teams bestaan altijd uit mensen met verschillende expertises. Zij hebben samen meer kans om belangrijke details te signaleren en oplossingen te vinden.

De HPO cultuur hanteert bij verstoringen een helder uitgangspunt. De mensen met de meeste expertise nemen de beslissingen over wat er moet gebeuren. Het hierarchisch management "treedt terug" totdat het probleem is opgelost. Terug naar overzichtspagina.

Lees verder over het principe Oog voor Complexiteit.