Metamind


|
Interim Management & Advies

 


Veerkracht en herstelvermogen

HPO organisaties zijn opmerkelijk goed in staat om adequaat te reageren op onverwachte gebeurtenissen. De mensen beschikken over de benodigde instrumenten en voldoende know how om effectieve maatregelen te nemen. Zij zijn maximaal voorbereid en improviseren daardoor niet meer dan nodig.

De verschillende partijen maken vooraf afspraken over het reageren op verstoringen. Er zijn terugval scenario's beschikbaar en mensen weten elkaar te vinden. Mensen maken waar nodig afspraken over de beschikbaarheid van kritische deskundigheid en het informeren van betrokkenen. 

HPO organisaties stimuleren het doen van oefeningen om maatregelen tegen verstoringen te testen. Zij zien fouten als een mogelijkheid om van te leren. Een open klimaat van dialoog en kennis uitwisseling bevordert het vinden van oplossingen en verbeteringen. Terug naar overzichtspagina.

Lees verder over de voordelen en aanpak van HPO Evaluaties